portletResources

Nils Foss skriver i sin nye bog “Efter min bedste overbevisning” bla. om netværk

NETVÆRK: Trods megen debat om personlig netværk, i de danske medier de senere år, og vigtigheden af at kunne skabe værdifulde relationer, er dansk erhvervsliv så stadigvæk for dårlig til at udnytte deres medarbejderes potentiale til at netværke og tilføre værdi til virksomheden?

Nils Foss skriver i sin nye bog ”Efter min bedste overbevisning” bla. om netværk i virksomheder. Han skriver: ”Der er efter min mening store fordele at hente, hvis dansk erhvervsliv gjorde mere for at effektivisere deres netværksarbejde. Hvis man bredte viden om netværk og dets muligheder ud til mange flere afdelinger og medarbejdere ville virksomheden blive ét stort knudepunkt, hvor viden, personer (og salg) fik ny energi. Det ville skabe nyt grundlag for vækst.” ”Et af de store paradokser i virksomheders netværksarbejde er, at det ikke er fra vore tætte relationer, at væksten opstår. Dem, vi kender godt og arbejder nært sammen med, er en vigtig og uvurderlig del af vor dagligdag, men den egentlige vækst opstår først i det øjeblik, vi formår at skabe relationer uden for vore vante cirkler.”

Jeg kan som foredragsholder og underviser i netværk ikke være mere enig. Men at skabe relationer kræver udover en afkodning af behov og målgruppe også en evne til eller øvelse i at skabe kontakt og relation på en god måde.  Det er ikke nok blot at være derude til konferencer, tale til mennesker og dele visitkort ud men også at kunne tale med mennesker og gebærde sig, kunne lytte og få informationer. Jeg oplever igen og igen folk som ikke har forstået hvor genialt det er at kunne bruge disse simple redskaber. Men det kan læres.