Netv10b

Workshop med tema

Den bedste måde at lære på er ved brugen af alle sanser. Til et foredrag får du inspiration og viden men bliver det implementeret? Husker du det?

Workshoppen kan det, som et foredrag ikke kan. Du kommer til at mærke principperne på egen krop.  Til workshoppen holder vi dig aktiv og din hjerne frisk i flere timer bl.a. ved hjælp af variation, viden og flere små oplevelser.
Du får læring, oplevelse og viden på en og samme tid.

Du kan booke enten mig på egen hånd eller i samarbejde med andre parter. Dette afhænger af størrelsen af workshoppen og målet med den.

Muligheder:
Networking
: Det er in og smart, men det er nu heller ikke så dumt et redskab. Til gengæld er det for mange ikke så naturligt at bruge i hverdagen.  Det er din fremtid, men du skal være bevidst om, hvad du gør og hvordan for at det påvirker din fremtid.

Attitude og gennemslagskraft: Hvis du har en god attitude og gennemslagskraft, så vil dørene åbne sig for dig. I samarbejde med filmproducer og konsulent Mette Rix vil jeg fortælle, inspirere og lære om attitude og gennemslagskraft. Se her http://www.metterix.dk/2010/attitude-gennemslagskraft-foredrag-mette-rix-kristine-foss/

Workshop til udvikling af en case:

De bedste idéer og resultater skabes ofte af, at flere mennesker samarbejder i et intenst forløb.
Dette kræver overblik og god styring.

Har du brug for facilitering af en workshop, så vi når de mål og resultater, du har brug for? Facilitering vil sige design af program og styring af forløbet, så der på kort tid løses en problematik, debatteres et tema og udvikles nogle ideer.

Sådanne processer laver jeg på egen hånd eller i samarbejde med andre afhængig af opgavens størrelse. 

Kunder:
Universitet – Katalyst
Farmaceutisk universitet
Kulturarvsstyrelsen